Regulamin Rabatów dla osób zasłużonych na polu oddawania krwi, szpiku kostnego, krwiotwórczych komórek macierzystych, regenerujących się komórek i tkanek, narządów oraz innych form transplantologii