Zgodnie z wytycznymi GIS

Przed przyjazdem przeczytaj poniższe informacje. W czasie pobytu w Uzdrowisku Ustroń przestrzegaj zaleceń.

 1. Do Uzdrowiska Ustroń może przyjechać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie mogą zgłaszać się na pobyt osoby, które są objęte izolacją.
 3. W przestrzeniach wspólnych na terenie Uzdrowiska Ustroń każda osoba musi mieć zasłonięte usta i nos jednorazową maseczką, a także powinna umyć albo zdezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku.
 4. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi.
 5. Prosimy o niegrupowanie się w holu głównym i przestrzeniach wspólnych. Prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby.
 6. W pomieszczeniu, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
 7. Do pomieszczenia, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy.
 8. Windą może poruszać się jednorazowo taka liczba osób, która zapewni zachowanie odstępu między osobami. Osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 9. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie wszystkich budynków Uzdrowiska Ustroń. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, w jadalniach) należy przestrzegać 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
 10. Wszystkich gości Uzdrowiska Ustroń prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Na tablicach ogłoszeń udostępnione zostały numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służb medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590).
 11. Osoby oczekujące na zabiegi rehabilitacyjne powinny zachować odstęp minimum 1,5 m oraz mieć osłonięte maseczką usta i nos.
 12. Na salę rehabilitacyjną mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa).
 13. Przy wejściu na salę kuracjusze powinni zdezynfekować ręce.
 14. Pierwszego dnia pobytu w Uzdrowisku Ustroń, podczas kwalifikacji osób do odpowiedniej diety i przydzielania stolika prosimy kuracjuszy, aby nie grupowali się przed stołówką. Należy zachować bezpieczny dystans społeczny podczas oczekiwania na wejście do jadalni.
 15. Przed wejściem do jadalni kuracjusze powinni zdezynfekować ręce.
 16. W trosce o zdrowie gości Uzdrowiska Ustroń zalecamy ograniczenie odwiedzin – na terenie Uzdrowiska nie mogą przebywać osoby niebędące kuracjuszami.
 17. Rozpoznanie choroby zakaźnej skutkuje zakończeniem pobytu.

Przydatne instrukcje oraz wszystkie najważniejsze informacje dostępne są na stronach internetowych:

 • https://gis.gov.pl/
 • https://pacjent.gov.pl/koronawirus

W czasie epidemii koronawirusa, gdziekolwiek jesteś pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych zasad i dbaj o higienę.

 1. Należy często myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po powrocie do pokoju i przed jego opuszczeniem. Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund i obejmować mycie wszystkich palców, kciuka i dłoni z nadgarstkami.
 2. Podczas kaszlu należy zakrywać usta i nos chusteczką higieniczną lub zgięciem łokciowym.
 3. Wyrzucać do kosza chusteczki higieniczne skażone wydzielinami z dróg oddechowych natychmiast po użyciu, a następnie zdezynfekować lub umyć ręce.
 4. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 5. W kontaktach z innymi osobami należy zachować bezpieczną odległość 1,5 m i zakładać maseczkę jednorazową.
 6. Przed założeniem maski i po jej zdjęciu należy umyć lub zdezynfekować ręce.
 7. Zakładać maskę ochronną tak, aby zakrywała usta i nos oraz aby między twarzą a maską nie było żadnej przerwy.
 8. Unikać dotykania maski podczas jej używania.
 9. Zdejmując maskę nie dotykać przedniej części, chwycić ją od tyłu za wiązanie lub z boku za gumkę.
 10. Często wietrzyć pokój / mieszkanie.

Zasady obowiązujące w Uzdrowisku Ustroń