pismo

Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami

Ad. 1. O firmie:
a) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE „USTROŃ” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu

b) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

c) NIP: 5480077872

d) REGON: 00028815900000

e) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121219 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ad. 2. Akcjonariat (akcjonariusze):
a) kapitał zakładowy:

 • wysokość kapitału zakładowego: 30 300 000,00 zł
 • wysokość kapitału wpłaconego: 30 300 000,00 zł

b) dematerializacja akcji:

 • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać za pośrednictwem Biura Zarządu
 • kontakt do Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – Katarzyna Wesołowska, tel. 33 856-56-88, sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl, Biuro Obsługi Spółki, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
 • 1 czerwca 2020 r. – pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce – do pobrania
 • 29 czerwca 2020 r. – drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce – do pobrania
 • 27 lipca 2020 r. – trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce – do pobrania
 • 24 sierpnia 2020 r. – czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce – do pobrania
 • 21 września 2020 r. – piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce – do pobrania

c) Rejestr akcjonariuszy:

 • uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – do pobrania
 • regulamin Rejestru akcjonariuszy <link>
 • tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. <link>

d) Przymusowy wykup akcji

 • Uchwała w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. <do pobrania>
 • W dniu 25 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie ceny w ramach procedury przymusowego wykupu (numer 228/2021, poz. 73247) <do pobrania>

Newsletter

Zapisz się i bądź z nami na bieżąco


Dziękujemy za dołączenie do subskrybentów.

x

Dziękujemy za wizytę!

Chcesz być z nami w kontakcie – zostaw swój adres e-mail.

Proszę czekać

Wczytuję system rezerwacyjny

x
Przeczytaj przed przyjazdem