Polityka środowiskowa

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. realizuje swoje działania przyjmując odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego zarówno w odniesieniu do obecnego,   jak   i przyszłych pokoleń. Wszystkie jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa opierając w dużej mierze swoją ofertę o lokalne dary natury w postaci solanek, torfu oraz mikroklimatu uzdrowiska, realizują swoje prace z uwzględnieniem zasady zmniejszania niekorzystnych oddziaływań środowiskowych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Stosując System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami  normy ISO 14001 oraz kontekstem działalności w zakresie leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji medycznej, diagnostyki i zabiegów pielęgnacyjnych, ciągle się doskonalimy w zrozumieniu i poszanowaniu wszystkich składowych elementów środowiska naturalnego, na które zidentyfikowaliśmy możliwość wpływu w realizacji ww. działań.

Ponadto zobowiązujemy się do spełniania zobowiązań dotyczących zgodności. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż człowiek stanowi zasadniczy element środowiska naturalnego, cała nasza przedmiotowa działalność nakierowana na dobro pacjentów, wsparta stosowanym Systemem Zarządzania Jakością, w pełni koreluje i jest zintegrowana z prezentowanym podejściem środowiskowym.

Stałe elementy zarządzania środowiskowego to:

  • przestrzeganie obowiązujących środowiskowych wymagań prawnych i innych,
  • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych z uwzględnieniem ryzyk i szans,
  • budowa ekoświadomości personelu, szczególnie w oparciu o określone kryteria operacyjne odniesione do wszystkich naszych znaczących aspektów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi,
  • zapobieganie awariom środowiskowym oraz gotowość minimalizacji ich skutków,
  • dbałość o bezpieczeństwo pacjentów, pracowników oraz społeczności lokalnych,
  • minimalizacja niekorzystnych wpływów środowiskowych codziennej działalności,
  • ciągłe doskonalenie oparte m.in. o wyniki monitorowania i pomiarów środowiskowych.

Biorąc    pełną     odpowiedzialność     za     kreowanie     świadomości     ekologicznej deklaruję osobiste wsparcie, jak również niezbędne zasoby dla realizacji Polityki Środowiskowej.

Polityka Środowiskowa jest podawana do wiadomości stronom zainteresowanym. W oparciu o powyższą politykę, przyjęto szczegółowe cele środowiskowe, których realizacja jest uważnie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ” S.A.
Adam Rybicki

Polityka środowiskowa (PDF)

 Dokumenty w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. 
Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.

Newsletter

Zapisz się i bądź z nami na bieżąco


Dziękujemy za dołączenie do subskrybentów.

x

Dziękujemy za wizytę!

Chcesz być z nami w kontakcie – zostaw swój adres e-mail.

Proszę czekać

Wczytuję system rezerwacyjny

x
Przeczytaj przed przyjazdem