Pobyty w ramach NFZ / ZUS

Pobyty w ramach NFZ / ZUS

Prowadzimy leczenie zarówno szpitalne, jak i sanatoryjne osób posiadających skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki pobyt uwzględnia:

 • konsultację lekarską
 • zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych
 • plan i ilość zabiegi zgodne z podpisaną umową z NFZ lub ZUS
 • zakwaterowanie
 • całodobowe wyżywienie (według diety lekarskiej: podstawowej, łatwostrawnej, ubogoenergetycznej, dla diabetyków, dla pacjentów poszpitalnych o profilu onkologicznym)
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską

Pobyty refundowane przez NFZ / ZUS:

Rehabilitacja kardiologiczna jest wszechstronnym i kompleksowym działaniem, mającym na celu ułatwienie procesu zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej pacjenta.
Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • ocenę stanu klinicznego
 • optymalizację leczenia farmakologicznego
 • leczenie ruchem czyli kinezyterapia według modeli rehabilitacji kardiologicznej
 • inne procedury fizjoterapeutyczne według wskazań
 • oddziaływanie psychologiczne
 • edukację pacjenta, profilaktykę i promocję zdrowia – modyfikację stylu życia, zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • konsultacje dietetyczno-żywieniowe (według diety lekarskiej).

Model rehabilitacji oraz obciążenie wysiłkiem dobierane są indywidualnie na podstawie prób wysiłkowych to pobyt przeznaczony dla osób:

 • po zawale mięśnia sercowego
 • po zabiegach kardiochirurgicznych
 • posiadających skierowanie z oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub ze skierowaniem z poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacji.

Rehabilitacja kardiologiczna jest wszechstronnym i kompleksowym działaniem, mającym na celu ułatwienie procesu zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej pacjenta.
Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • ocena stanu klinicznego
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego
 • leczenie ruchem czyli kinezyterapia według modeli rehabilitacji kardiologicznej
 • inne procedury fizjoterapeutyczne według wskazań
 • oddziaływanie psychologiczne
 • edukacja pacjenta, profilaktyka i promocja zdrowia – modyfikacja stylu życia, zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • konsultacje dietetyczno-żywieniowe (według diety lekarskiej).

Model rehabilitacji oraz obciążenie wysiłkiem dobierane są indywidualnie na podstawie prób wysiłkowych
to pobyt przeznaczony dla osób:

 • po zawale mięśnia sercowego
 • po zabiegach kardiochirurgicznych
 • posiadających skierowanie z oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub ze skierowaniem z poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacji.

Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia przez lekarza
 • określenie programu rehabilitacji poprzez zlecenia procedur fizjoterapeutycznych
 • realizację programu
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • całodzienne wyżywienie (według diety lekarskiej).

To pobyt przeznaczony dla osób:

 • po urazach
 • po zabiegach operacyjnych
 • wymagających innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych na podstawie skierowania wystawianego przez: lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych.

Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia
 • określenie programu rehabilitacji poprzez zlecenia procedur fizjoterapeutycznych
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • całodzienne wyżywienie (według diety lekarskiej).

To pobyt przeznaczony dla osób, które zmagają się z takimi schorzeniami jak:

 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego po udarach i urazach mózgu
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego po złamaniach kręgosłupa i zabiegach operacyjnych
 • zaburzenia funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych lub na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

W ramach działalności oddziałów dziennych przeprowadzamy następujące programy rehabilitacyjne:

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa – w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia. Informacje dotyczące rejestracji można uzyskać w punkcie rejestracji Centralnej Przychodni Uzdrowiskowej przy ul. Sanatoryjnej 7 (poziom 2), jak również telefonicznie: 33 856 57 90.
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa pacjentów z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu – w Oddziale Dziennym Sanatorium Rosomak. Informacje dotyczące rejestracji można uzyskać w Sekretariacie w budynku BOS ul. Sanatoryjna 1 (pokój numer 16), jak również telefonicznie: 33 856 56 59.

Dokument do pobrania: skierowanie

 • Rehabilitacja kardiologiczna – w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Sanatoryjnej 7 (parter, obok recepcji). Informacje można uzyskać w Sekretariacie Medycznym (pokój 005), jak również telefonicznie: 33 856 50 56.  

Skierowania mogą być wystawiane przez oddziały: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych.

Pacjenci, którzy korzystają z rehabilitacji i mieszkają poza Ustroniem, na czas zabiegów mogą skorzystać z promocyjnego pobytu hotelowego wraz z wyżywieniem w Sanatorium Równica.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 854 54 54 (wew. 2). 

To kompleksowy program dla osób, które przeszły zawał serca (KOS), obejmujący diagnostykę, terapię, rehabilitację oraz opiekę medyczną. Jest zalecany w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału.

Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • pobyt w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym Równica
 • całodzienne wyżywienie (według diety lekarskiej)
 • ocenę stanu zdrowia (wizyty lekarskie)
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • leczenie ruchem czyli kinezyterapia według modeli rehabilitacji kardiologicznej
 • inne procedury fizjoterapeutyczne według wskazań
 • edukację zdrowotną
 • konsultacje dietetyczne
 • konsultacje psychologiczne
 • monitorowanie postępów w rehabilitacji

Model rehabilitacji oraz obciążenie wysiłkiem dobierane są indywidualnie na podstawie prób wysiłkowych.

Rehabilitacja musi być ujęta w planie leczenia pacjenta przez ośrodek/podmiot koordynujący.

To kompleksowy program dla osób, które przeszły zawał serca (KOS), obejmujący diagnostykę, terapię, rehabilitację oraz opiekę medyczną. Jest zalecany w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału.

Pobyt jest w całości refundowany przez NFZ i obejmuje:

 • pobyt: oddział rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej w Augustowie (ul. M. Konopnickiej 11, 16-300 Augustów)
 • całodzienne wyżywienie (według diety lekarskiej)
 • ocenę stanu zdrowia (wizyty lekarskie)
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • leczenie ruchem czyli kinezyterapia według modeli rehabilitacji kardiologicznej
 • inne procedury fizjoterapeutyczne według wskazań
 • edukację zdrowotną
 • konsultacje dietetyczne
 • konsultacje psychologiczne
 • monitorowanie postępów w rehabilitacji

Model rehabilitacji oraz obciążenie wysiłkiem dobierane są indywidualnie na podstawie prób wysiłkowych.

Rehabilitacja musi być ujęta w planie leczenia pacjenta przez ośrodek/podmiot koordynujący.

Uzdrowisko Ustroń realizuje refundowany przez NFZ program rehabilitacji dla kobiet po mastektomii, w trybie stacjonarnym, w ramach opieki skoordynowanej KON PIERŚ. Program realizowany jest we współpracy w Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach oraz Bielskim Centrum Onkologii.

Program medyczny obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • konsultację z lekarzem i fizjoterapeutą,
 • program rehabilitacyjny,
 • program psychoedukacyjny realizowany przez relaksację i terapię psychoonkologiczną,
 • program edukacyjny obejmujący cykl wykładów na temat czynników ryzyka choroby nowotworowej, nauki automasażu, profilaktyki przeciwobrzękowej, edukacji dotyczącej optymalizacji diety.

Pacjentki zakwaterowane są w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia. Program uwzględnia również całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz pełne wyżywienie, zgodnie z dietą.

Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii

Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia

ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń

ucrol@uzdrowisko-ustron.pl

tel. 33 856 56 59

Uzdrowisko Ustroń pomaga także kobietom po mastektomii. Program ma na celu ich wsparcie w procesie dochodzenia do pełnej sprawności, a w rezultacie powrót do uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Program jest finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmuje:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • zabiegi
 • nadzór lekarsko-pielęgniarski

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Podczas jego trwania pacjentki znajdują się pod opieką specjalistów, m.in. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, oraz psychologa. Rehabilitacja jest kompleksowa, więc obejmuje ćwiczenia oraz zabiegi fizykalne, wsparcie psychologiczne, a także edukację zdrowotną. Rodzaj i liczba zabiegów są dobierane indywidualnie, zgodnie z możliwościami pacjentki.

Więcej informacji pod numerem tel. 33 856 56 59

ZAPOZNAJ SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI POBYTÓW NFZ

Newsletter

Zapisz się i bądź z nami na bieżąco


Dziękujemy za dołączenie do subskrybentów.

x

Dziękujemy za wizytę!

Chcesz być z nami w kontakcie – zostaw swój adres e-mail.

Proszę czekać

Wczytuję system rezerwacyjny

x
Przeczytaj przed przyjazdem