Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka

Niezbędnik kuracjusza

Należy ze sobą zabrać:

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (od lekarza rodzinnego) potwierdzone przez NFZ oraz skierowanie na leczenie w określonym turnusie wystawione przez NFZ.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzajacy tożsamość osoby skierowanej na turnus sanatoryjny.
3. Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, na wypadek braku weryfikacji przez EWUŚ.
4. Aktualne wyniki badań mające związek z leczonym uzdrowiskowo schorzeniem.
5. Leki przyjmowane na stałe.
6. Dres, obuwie sportowe, klapki na basen, strój kąpielowy, czepek, przybory toaletowe.

Przyjazdy  i wyjazdy:

1. Rozpoczęcie pobytu uzdrowiskowego następuje w wyznaczonym na skierowaniu dniu od godziny 14:00 (pobyt rozpoczyna sie obiadem).
2. Zakończenie leczenia uzdrowiskowego oraz wyjazd z sanatorium  następuje do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu (pobyt kończy sie śniadaniem).
3. Wczesniejsze przyjazdy (np. dzień wcześniej) są możliwe tylko w ramach posiadanych wolnych miejsc w Sanatorium i wiążą się z wniesieniem opłaty za pobyt hotelowy (nocleg + śniadanie  – zgodnie z obowiazujacym cennikiem).
4. Kwaterowanie odbywa sie w dniu przyjazdu określonym w skierowaniu z NFZ.
5. Sanatorium prowadzi rezerwację miejsc na poszczególne oddziały – zgodnie ze skierowaniem otrzymanym przez NFZ.

Sanatorium zapewnia:

1. Miejsca wszystkim kuracjuszom posiadajacym skierowanie w ramach NFZ na turnus określony w skierowaniu.
2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
3. Wstępne badadanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe.
4. Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
5. Nie mniej niż 54 zabiegi fizykalne (w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu) zlecone przez lekarza zgodnie ze schorzeniem będącym podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych.
7. Badanie kontrolne lekarskie oraz końcowe w ostatniej dobie pobytu.
8. Posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia – poprzedzone konsultacją z lekazrem prowadzacym.
9. Leki ratujace życie i na wypadek nagłego zachorowania.
10. Kartę leczenia sanatoryjnego.

Sanatorium nie zapewnia suchego prowaniantu w przypadku rezygnacji z posiłku na jadalni.

Zabiegi:

1. Zabiegi ordynaowane sa przez lekarzy prowadzących i dostosowane do schorzeń będących podstawą skierowania do sanatorium.
2. Zabigi wykonywane sa na terenie Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia.
 

Dodatkowe usługi:

1. W pokojach dostępne sa odpłatnie odbiorniki telewizyjne.
2. Wokół Sanmatorium  dostępny jest płatny parking niestrzeżony.  
3. W każdym pokoju znajdują się: czajnik, szklanki, koc i ręcznik.
4.  Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z basenu solankowego oraz z innych zabiegów oferowanych przez Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia.

Opłaty ponoszone przez Kuracjuszy:

1. Częściowa odpłatnośc za koszty wyżywienia i zakwatrtowania zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 zmieniajacego Rozporzadzenie w sparwie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (obowiązkowo).
2. Opłata uzdrowiskowa – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń – 3 PLN za każdy dzień pobytu.
3. Opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego za turnus 21-dniowy wynosi 95 PLN.
4. Płatne Wi-Fi.
5. Opłata za miejsce parkingowe za turnus 21-dniowy wynosi 152 PLN.
6. Opłata za indywidualny udział w imprezach fakultatywnych.
7. W przypadku skrócenia okresu pobytu lecznictwa uzdrowiskowego w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.  z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka,  wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.

Wcześniejsze wyjazdy, przypustki:

1. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenia pobytu w Sanatorium są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzacego i kierownika jednostki udzielajacej świadczenia.
2. W  przypadku skrócenia okresu pobytu lecznictwa uzdrowiskowego w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.  z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka, wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.