Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka
Prześlij opinię

Prześlij swoją opinię o nowej stronie na adres opinia@uzdrowisko-ustron.pl

Polityka środowiskowa

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. realizuje swoje działania przyjmując odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego zarówno w odniesieniu do obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Wszystkie jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ” S.A., opierając w dużej mierze swoją ofertę o lokalne dary natury w postaci solanek, torfu oraz mikroklimatu uzdrowiska, realizują swoje prace z uwzględnieniem zasady zmniejszania niekorzystnych oddziaływań środowiskowych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Stosując System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji medycznej osób dotkniętych chorobami układu krążenia, narządu ruchu, reumatycznymi, układu nerwowego, układu oddechowego, nowotworowymi, metabolicznymi oraz psychoterapii zaburzeń nerwicowych, ciągle się doskonalimy w zrozumieniu i poszanowaniu wszystkich składowych elementów środowiska naturalnego, na które zidentyfikowaliśmy możliwość wpływu w realizacji ww. działań.

Biorąc pod uwagę fakt, iż człowiek stanowi zasadniczy element środowiska naturalnego, cała nasza przedmiotowa działalność nakierowana na dobro pacjentów, wsparta stosowanym Systemem Zarządzania Jakością, w pełni koreluje i jest zintegrowana z prezentowanym podejściem środowiskowym.

Stałe elementy zarządzania środowiskowego to:

 • przestrzeganie obowiązujących środowiskowych wymagań prawnych i innych,
• identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
• budowa ekoświadomości personelu, szczególnie w oparciu o określone kryteria operacyjne odniesione do wszystkich naszych znaczących
   aspektów  środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi,
• zapobieganie awariom środowiskowym oraz gotowość minimalizacji ich skutków,
• dbałość o bezpieczeństwo pacjentów, pracowników oraz społeczności lokalnych,
• minimalizacja niekorzystnych wpływów środowiskowych codziennej działalności,
• ciągle doskonalenie oparte m.in. o wyniki monitorowania i pomiarów środowiskowych.

 Biorąc pełną odpowiedzialność za kreowanie świadomości ekologicznej w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „USTROŃ” S.A. deklaruję osobiste wsparcie, jak również niezbędne zasoby dla realizacji Polityki Środowiskowej oraz celów środowiskowych naszej Organizacji.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ” S.A.
Bartosz Sadowski

Polityka środowiskowa (PDF)

Dokumenty w formacie PDF jest plikiem elektronicznym otwieranym i wyświetlanym przy użyciu programu Adobe Reader. 
Program ten jest darmowy i można go pobrać oraz zainstalować klikając tutaj.