Uzdrowisko Ustroń Infolinia +48 33 854 54 54 Rezerwacja Online MTA Uzdrowisko Ustroń na Facebook
Wersja angielskaWersja niemiecka
Prześlij opinię

Prześlij swoją opinię o nowej stronie na adres opinia@uzdrowisko-ustron.pl

Historia Uzdrowiska

LECZNICTWO UZDROWISKOWE POD RÓWNICĄ

Tradycje uzdrowiskowe Ustronia sięgają końca XVIII w., kiedy to odkryto, że warunki klimatyczne i miejscowe zasoby tworzyw leczniczych sprzyjają leczeniu chorób układu oddechowego, reumatycznych i stawowo-mięśniowych i stanów wyczerpania, a ponadto przyspieszają rekonwalescencję po przebytych chorobach i urazach.

W drugiej połowie XVIII w., po zbudowaniu huty żelaza, wykorzystywano rozżarzony żużel wielkopiecowy do sporządzania kąpieli. Praktyka była powiązana z obserwacją poczynioną przez hutników, którzy, stosując kąpiel pierwotnie w celach higienicznych, odkrywali jej pozytywny wpływ na zdrowie. Można sądzić, że substancje rozpuszczalne przechodziły z żużlu do kąpieli, oddziałując podobnie jak kąpiele mineralne.

Narastająca popularność tych kąpieli zachęciła właściciela zakładów hutniczych, księcia cieszyńskiego Albrechta Kazimierza, do wzniesienia w latach 1802–1804 Domu Zdrojowego z łazienkami. Budynek ten przetrwał do dziś – mieści się w nim hotel Ustroń.

W miarę wyczerpywania się złóż rudy i zanikania produkcji hutniczej zainteresowanie kuracjuszy uzdrowiskiem systematycznie malało. A kiedy w 1897 r. wygaszono wielki piec, co spowodowało brak dostaw żużlu do kąpieli, przystąpiono do długo odkładanej budowy zakładu kąpielowego i Domu Zdrojowego przy obecnej ulicy Mickiewicza. Podjęcie prac przyspieszyło odkrycie w okolicy bogatych złóż borowiny. Zakład, oddano do użytku w 1901 r., a budynki z tego okresu przetrwały w niezmienionej formie zewnętrznej do dzisiaj. W dwudziestoleciu międzywojennym wzrosła liczba letników i kuracjuszy przybywających do Ustronia. Wpłynęła na to również rozbudowa i unowocześnienie i uatrakcyjnienie miejscowości, m.in.: elektryfikacja, oświetlenie ulic oraz wytyczenie wzdłuż Wisły deptaków spacerowych. W latach 30. XX w. wybudowano basen kąpielowy oraz drogę na Równicę.

W latach 1945–1946 obiekty majątku trwałego uzdrowiska przejęła ubezpieczalnia społeczna.  W 1953 r. zakład kąpielowy został przejęty przez nowo powołane do życia Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe w Jastrzębiu-Zdroju, jednak podjęta wkrótce decyzja o budowie kopalń Rybnicko-Jastrzębskiego Okręgu Węglowego spowodowała likwidację lecznictwa uzdrowiskowego w Jastrzębiu-Zdroju, a to z kolei wpłynęło na odrodzenie się uzdrowiska w Ustroniu.

Według ówczesnych założeń w dzielnicy Ustronia, Zawodziu, miał powstać Szpital Reumatologiczny, Sanatorium Uzdrowiskowe oraz 28 domów leczniczo-rehabilitacyjnych. W wyniku sukcesywnej budowy i rozwoju działalności oddano do użytku:

1973 – Sanatorium Uzdrowiskowe Róża,

1975 – Śląski Szpital Reumatologiczny, który stał się referencyjnym ośrodkiem w zakresie reumatologii i chorób układu ruchu,

1976 – Sanatorium Uzdrowiskowe Wilga,

1977 – Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa,

1977 – Dom Wczasowo-Leczniczy Złocień,

1986 – Sanatorium Uzdrowiskowe Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Ustroń w Ustroniu. Sanatorium dysponuje 800 miejscami w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, reumatologii i rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej i chorób układu oddechowego. Przyjmuje rocznie 11 tys. kuracjuszy, jest wyspecjalizowane w leczeniu i rehabilitacji: 

  • chorób narządu ruchu, w tym chorób reumatycznych, schorzeń kręgosłupa, stanów pourazowych,
  • chorób układu krążenia – choroby niedokrwiennej serca, choroby nadciśnieniowej, stanów po zawale mięśnia sercowego,
  • chorób dróg oddechowych – przewlekłego zapalenia oskrzeli, pylic, astmy,

1990 – Wydział zamiejscowy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty,

1991 – Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron, powstałe w wyniku przekształcenia domu wczasowo-rehabilitacyjnego,

1991 – pierwszy segment obecnego Zakładu Przyrodoleczniczego, o kubaturze ponad 85 tys. m3; zakład wyróżnia się najnowocześniejszymi rozwiązaniami architektonicznymi, także  w zakresie wyposażenia i balneotechniki, a jego infrastrukturę tworzą:

  • 6 sal do kinezyterapii o łącznej powierzchni ponad 1500 m2,
  • dział hydroterapii wannowej z 50 wannami do kąpieli solankowych, wirowych, galwanicznych, kwasowęglowych i masażu podwodnego,
  • dział zawijań borowinowych z 28 stanowiskami do zawijań i kąpieli borowinowych,
  • 4 baseny napełniane 3,5–4% solanką naturalną, stanowiące skuteczny zespół w leczeniu i rehabilitacji chorób układu ruchu, w szczególności w stanach pourazowych,
  • pomieszczenia do inhalacji lekowych i solankowych oraz pełny zakres elektro- i światłolecznictwa, 
  • wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt monitorujący stanowiska do treningu kardiologicznego, służące leczeniu chorób układu krążenia, a w szczególności rehabilitacji pozawałowej i po zabiegach kardiochirurgicznych,

1995 – odwierty solankowe U-3 i U-3A,

1995 – dział hydroterapii łącznie z basenami rehabilitacyjnymi w Zakładzie Przyrodoleczniczym oraz Przychodni Uzdrowiskowej świadczącej usługi dla pacjentów korzystających z Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego w trybie ambulatoryjnym. Jednocześnie oddano do użytku laboratorium analityczne, pracownie diagnostyczne, pracownię densytometryczną oraz z zakresu kardiologii pracownię prób wysiłkowych, zaburzeń rytmu serca i ultrasonografii.

W kolejnych latach zakończono budowę poszczególnych części Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego i tym samym dobiegło końca przenoszenie Uzdrowiska z Jastrzębia-Zdroju do Ustronia.  

W sierpniu 2010 r. resort Skarbu Państwa zakończył proces i rozstrzygnął finał prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Nabywcą pakietu kontrolnego akcji stała się Spółka Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to spółka o wypracowanej marce i ogromnych sukcesach w dziedzinie kardiologii oraz kardiochirurgii. Została założona w 2000 r. przez grupę wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, którym przyświeca idea rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych.

Wymienione grupy chorobowe również i współcześnie stanowią główne wskazania do leczenia uzdrowiskowego w Ustroniu.

Dokonujące się zmiany profilu chorobowości naszego społeczeństwa wywołały konieczność dostosowania obiektów, urządzeń i wiedzy personelu fachowego do obecnych wymogów. Współczesne lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się intensywnym stosowaniem metod rehabilitacyjnych, a z uwagi na znaczny koszt procedur leczniczych, dawny typ leczenia kuracjuszy w uzdrowiskach zdaje się przechodzić do historii.